MFG 19

4.000.000 ₫ 4000000.0 VND

4.000.000 ₫

Add to Cart

- Na Dai Đài Loan 

- Táo Đỏ Nhật

- Quýt Chum (Sumo)

- Biwa Nhật

- Thanh Long Vàng

- Dưa Lưới 

- Cam Vàng 

- Táo Envy

- Nho Xanh

- Na Dai Đài Loan 

- Táo Đỏ Nhật

- Quýt Chum (Sumo)

- Biwa Nhật

- Thanh Long Vàng

- Dưa Lưới 

- Cam Vàng 

- Táo Envy

- Nho Xanh